90-lecie Arionu (zdjęcia)

100 lat! – to najczęstsze życzenia, kierowane pod adresem członków męskiego chóru Arion podczas jubileuszowego koncertu, który odbył się w sobotę w Kościańskim Ośrodku Kultury.

 Poza czcigodnym jubilatem w sali KOK wystąpił także chór dziewczęcy Muza pod dyrekcją Izabeli Woźniak oraz orkiestra dęta Ton dyrygowana przez Macieja Madanowskiego.

Nie zabrakło również odznaczeń dla chórzystów oraz życzeń i gratulacji ze strony zaproszonych gości, jak  i indywidualnych podziękowań składanych w imieniu chóru przez jego prezesa Bronisława Frąckowiaka dla osób związanych z Arionem. Koncertowi towarzyszyła wystawa, na której znalazły się fotografie, albumy i pamiątki związane z historią chóru.

Dyrygowany obecnie przez Dorotę Maćkowiak Arion koncertuje nieprzerwanie od 90 lat, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Foto: M. Waldowska