66 milionerów w powiecie kościańskim

W Wielkopolsce coraz więcej podatników w swoich PIT-ach wykazuje roczny dochód wyższy od 1 mln zł. Rośnie również liczba milionerów w naszym powiecie.

Łącznie z całym województwie ponad 3,6 tys. podatników wykazało w swoich PIT-ach za ubiegły rok dochód wyższy od 1 mln zł. Większość z nich to przedsiębiorcy, którzy wybrali liniową formę opodatkowania swoich dochodów. To o 399 Wielkopolan więcej, niż rok wcześniej. Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba wielkopolskich milionerów wzrosła ponad trzykrotnie (w rozliczeniu PIT za 2009 rok było ich 1155).

Najwięcej – bo aż 44 proc. – wielkopolskich milionerów rozlicza się w Poznaniu i powiecie poznańskim (1617 podatników). W pozostałych powiatach jest ich już zdecydowanie mniej. W czołówce pod względem liczby „milionerów” znajdują się w tym roku powiaty: ostrowski (176), kaliski wraz z miastem Kalisz (173), leszczyński wraz z miastem Leszno (146), koniński wraz z miastem Konin (138) oraz kępiński (133).

Powiat kościański plasuje się pod tym względem mniej więcej w środku. Liczba „naszych” milionerów jednak znacząco rośnie, gdyż w zeznaniu za 2018 rok było ich 50.

Choć wśród milionerów dominują zdecydowanie przedsiębiorcy, 4,9 proc. stanowili podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37, czyli osoby fizyczne, 2,7 proc.– PIT-36 (działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej, najem lub dochody z pracy za granicą), a 2,3% – PIT-38 (przychody ze sprzedaży papierów wartościowych lub udziałów w spółkach).

Łączny dochód wykazany przez najzamożniejszych Wielkopolan w tegorocznym PIT to ponad 9,6 miliarda zł, a podatek należny to kwota blisko 1,7 miliarda zł.