500 + w mieście

Obsługą programu w Kościanie zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Miejscem składania wniosków będzie Dział Realizacji Świadczeń przy ul. Bernardyńskiej 2 (budynek główny, pok. nr 9, 10).

500_plusFormularze wniosków są natomiast od tego tygodnia wydawane w kilku punktach w mieście, w tym w OPS przy ul. Szczepanowskiego 1, w Urzędzie Miejskim, w szkołach i przedszkolach oraz oczywiście przy ul. Bernardyńskiej. Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej www.ops.koscian.pl w zakładce „Rodzina 500 + – świadczenie wychowawcze”.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia, a punkt przez cały kwiecień będzie czynny w dni powszednie w godz. 8.00-17.00 (od maja czas pracy punktu będzie skrócony do 14.30-15.30 w zależności od dnia tygodnia).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. komórkowego – 669 290 918 lub stacjonarnych – 65 512 10 73 (do 29 marca) i 65 537 15 18 (od 29 marca).