5 milionów dla Czempinia na zieleń

Gmina Czempiń pozyskała 5 mln zł dofinansowania w ramach projektu „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu”. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021-2024.

5 milionów dla Czempinia na zieleń

To kolejne duże dofinansowanie dla Czempinia w ostatnim czasie. Na początku lipca podpisano umowę z marszałkiem województwa na dofinansowanie unijne infrastruktury rowerowej w gminie opiewającej na kwotę 9,5 mln zł (zobacz: Czempiń: umowa z marszałkiem na budowę ścieżek rowerowych).

Tym razem pozyskane środki pochodzić będą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy Norweskich oraz budżetu państwa. Wniosek o dofinansowanie projektu gmina Czempiń złożyła w sierpniu ubiegłego roku. Teraz nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, a gmina Czempiń zdobyła ponad 96 proc. możliwych do uzyskania punktów dzięki czemu projekt uplasował się na trzecim miejscu listy.

– Fundusze Norweskie zawsze były, ze względu na każdorazowo innowacyjną tematykę, bardzo trudnymi funduszami i dlatego stanowią  merytorycznie duże wyzwanie. W tym przypadku także z uwagi na konieczność uprzedniego opracowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Poziom trudności podnosi też kwestia przejścia skomplikowanej i wieloetapowej oceny projektów, w tym przez Państwa Darczyńców tj. Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Tym bardziej cieszy, że po raz kolejny przebijamy tzw. szklany sufit i osiągamy,  jako mała gmina, duży sukces w skali kraju – ocenia Andrzej Socha, zastępca burmistrza gminy Czempiń.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano nasadzenie ponad stu dużych drzew, kilkuset krzewów oraz tysięcy bylin, traw ozdobnych i bluszczy. Ponadto gmina wzbogaci się o szereg obiektów infrastrukturalnych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021-2024.

Zrealizowane zostaną następujące inwestycje:
– budowa zielonego przystanku,
– utworzenie ogrodu deszczowego przy budynku Urzędu Gminy  Czempiniu,
– zamontowanie stacji meteorologicznej na terenie przy dawnym gimnazjum w Borowie,
– utworzenie parków kieszonkowych na ul. Łąkowej oraz ul. Kuczmerowicza w Czempiniu,
– budowa systemów odprowadzających deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych należących do Gminy Czempiń,
– budowa oraz modernizacja połączeń kanalizacji deszczowej i rur spustowych okolicznych budynków publicznych ze stawem na Zielonym Rynku.

Ponadto projekt zakłada liczne nasadzenia krzewów, drzew (także w donicach) i różnego typu roślin w rożnych miejscach w Czempiniu, w tym m.in. na Rynku, ul. Kolejowej, Chłapowskiego, Ogrodowej, Długiej, Ratuszowej, Krańcowej, Poznańskie Przedmieście.

Projekt będzie polegał też na:
– montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Borowo 76 (dawny budynek gimnazjum),
– utworzeniu zielonej klasy w pobliżu hali sportowej Herkules,
– utworzeniu blisko kilometra ścieżek w lasku w pobliżu hali sportowej Herkules, wyposażonych również w tablice edukacyjne,
– wymianie blisko 1300 opraw oświetlenia drogowego na oprawy LED,
– przeprowadzeniu szeregu działań informacyjno-promocyjnych poświęconych kwestiom zmian klimatu.