3,6 mln zł na gospodarkę ściekową w gminie Czempiń

Samorząd Gminy Czempiń oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu otrzymały dofinansowanie na gospodarkę wodno-ściekową.

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 15 lipca w Urzędzie Gminy w Czempiniu, a  dokument podpisali wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, burmistrz Czempinia Konrad Malicki i prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Izabela Kuśnierek.

– Dzisiaj jest bardzo ważny moment dla gminy Czempiń, ponieważ te sumy są bardzo konkretne. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to już jest ostatnie rozdanie i ostatni konkurs, który rozstrzygnęliśmy na gospodarkę wodno-ściekową – stwierdził wicemarszałek Grabowski.

Wsparcie dla gminy Czempiń wynosi 2 mln zł, a środki te zostaną wykorzystane na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzyczkach i przebudowę awaryjnej i starej sieci wodociągowej w Nowym Tarnowie. Remont obejmie też kanalizację w Piotrowie Pierwszym. Z kolei Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu otrzymało 1,6 mln. zł. Dzięki temu zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w Nowym Gołębinie, a także przebudowane zostaną sieć wodociągowa w Gorzycach oraz kanalizacja sanitarna w Starym Gołębinie.

Ogólna wartość realizowanych inwestycji przez gminę Czempiń i PGK Sp. z o. wynosić będzie ponad 7 milionów zł.

– Dziękuję,  że dzięki działaniom podejmowanym przez zarząd województwa w programie PROW 2014-2020 oraz Wielkopolskiej Odnowie Wsi znalazły się środki na tego typu przedsięwzięcia. Kryteria umożliwiły także takim gminom jak Czempiń  ubiegać się o to wsparcie. Dzięki temu uda się zrealizować bardzo ważne społecznie, wręcz kluczowe inwestycje. Cieszę się, że po raz kolejny możemy realizować potrzeby mieszkańcówmówił burmistrz Czempinia, Konrad Malicki.