23 mln zł na drogi w gminie Czempiń

W bieżącym, jak i w przyszłym roku w gminie Czempiń będą realizowane liczne inwestycje związane z przebudową i remontami dróg, a także z budową ścieżek rowerowych. Środki na realizację zadań pochodzą z budżetu gminy, jak i z różnych źródeł finansowania.

Jak zapowiada samorząd, na terenie gminy Czempiń obecny rok, jak również 2022 będą przełomowe, jeżeli chodzi o skalę toczonych inwestycji drogowych. – Te inwestycje są jednym z najważniejszych priorytetów gminy Czempiń. Mamy świadomość ilości potrzeb, jaka jest zgłaszana przez mieszkańców, w tym zamieszkałych przy starszej zabudowie, czekających czasem nawet dziesiątki lat na wybudowanie drogi. Dotyczy to zarówno terenów miejskich, gdzie obowiązuje wieloletni plan inwestycji drogowych, jak i terenów wiejskich, gdzie zabudowa jest rozproszona, w tym pojawia się również nowa podkreślał na konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Gminy burmistrz Konrad Malicki.

Ja zapewnia włodarz gminy, prowadzone inwestycje maja na celu poprawienie estetyki i wygody mieszkańców, ale są również bodźcem rozwojowym pod względem mieszkaniowym i gospodarczym – zarówno ze strony nowych inwestorów, jak i oddolnej inicjatywy mieszkańców.

Inwestycje mają różne źródła finansowania. I tak nieco ponad 3 mln zł będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach dofinansowania z tych środków zostaną zrealizowane przede wszystkim drogi miejskie, w tym przebudowa ulic Krętej, Podgórnej, odnogi Poznańskiego Przedmieścia, Spółdzielców, 10-lecia RKS-u, a także bardzo oczekiwana przez mieszkańców droga z Donatowa w kierunku Rąbinia, do granic gminy.

Pokaźnym źródłem dofinansowania jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z którego pochodzić będzie 11,5 mln zł, w tym blisko 10 mln zł z przeznaczeniem na budowę ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 7 km. Dofinansowanie na budowę ścieżek pochodzić będzie również z budżetu powiatu kościańskiego. Ponadto ze środków WRPO zostanie dofinansowana droga na terenie strefy inwestycyjnej w Głuchowie.

Będą także inwestycje realizowane wyłącznie ze środków własnych gminy Czempiń. Jak podkreśla burmistrz Malicki zostały one wprowadzone do realizacji ze względu na dobrą koniunkturę cenową na rynku inwestycji drogowych. Wśród tych zadań znalazła się m.in. przebudowa ul. Wiatrakowej w Czempiniu, łącznik pomiędzy ul. Przedszkolną a Jeździecką w Czempiniu, a także modernizacja nawierzchni asfaltowych w Borowie, Bieczynach, budowa drogi asfaltowej przy kościele w Starym Gołębinie, czy też zagospodarowanie zatoki po stacji Orlen na Rynku w Czempiniu. Na realizację tych zadań gmina wyda łącznie 6,5 mln zł.

Źródłem dofinansowania są także środki w wysokości blisko 1,4 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ich ramach zostanie przebudowana droga w Piechaninie, która jest jedną z najstarszych dróg gminnych. Ponadto część środków przy budowie ścieżek rowerowych będzie pochodziła z budżetu powiatu kościańskiego. Z kolei

Niektóre z inwestycji już się rozpoczęły, inne są na etapie postępowań przetargowych, ale większość zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. – Pokazujemy, że nie zwalniamy tempa, odpowiadamy na te podstawowe potrzeby mieszkańców związane z tymi inwestycjami. Przed nami inwestycje w kanalizacje, które są jednymi z większychpodsumowuje burmistrz.