14 ton śmieci przy drogach

Przez dwa miesiące na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych sprzątano pobocza przy drogach powiatowych. Akcja ta wpisuje się w wiosenne porządki na terenie powiatu kościańskiego i gminy Kościan.

Podczas corocznej akcji sprzątania poboczy przy drogach powiatowych zebrano ponad 14 ton śmieci! Były to odpady różnego gatunku: butelki, kartony, opony, a nawet części starych lodówek czy telewizorów.

 Koszt sprzątania, który na zlecenie ZDZ wykonywały dwie firmy, wyniósł 36 998 zł.

Miejmy nadzieję, że nagłaśnianie tego rodzaju akcji przyczyni się do polepszenia sytuacji przy drogach i w lasach. Przypominamy, że stary sprzęt elektroniczny można wywieźć bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się w każdej gminie.