101 rocznica Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia, w rocznicę wybuchu powstania, przy pomniku Powstańców Wielkopolskich na Placu Paderewskiego w Kościanie, odbyła się uroczystość patriotyczna, na którą przybyły delegacje i mieszkańcy.

Wśród delegacji byli posłowie, przedstawiciele samorządów miasta, gminy i powiatu kościańskiego, członkowie organizacji kombatanckich i innych, a także przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, szkół, harcerze, członkowie Stowarzyszenia im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej oraz mieszkańcy.

Zgromadzonych powitał Dariusz Kram, dyrektor Muzeum Regionalnego im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie. Po odegraniu hymnu przez orkiestrę dętą OSP Kościan, głos zabrał burmistrz Kościana, Piotr Ruszkiewicz.

-Na temat Powstania Wielkopolskiego wiele napisano, szczególnie w czasie ubiegłorocznych obchodów 100-leciamówił burmistrz.Do świadomości społecznej dotarła wreszcie prawda od dziesiątek lat głoszona przez kościański zespół badawczy historyków powstania, że czyn zbrojny Wielkopolan w latach 1918-1919 nie był rewolucyjnym zrywem ludowych mas robotniczo-chłopskich na wzór rewolucji październikowej. Ten wiekopomny czyn to narodowe, przemyślane i przygotowane zbrojne wystąpienie patriotów polskich.  Wystąpienie świadomych Wielkopolan bez względu na pochodzenie społeczne.

Burmistrz przypomniał także podstawowe fakty związane z powstaniem w południowej Wielkopolsce oraz poległych powstańców Ziemi Kościańskiej. W swym wystąpieniu nie pominął słynego opróżnienia pruskiego arsenału wypełnionego bronią przez skautów z drużyny Jana III Sobieskiego w nocy z 29 na 30 grudnia 1918. Dzięki temu Kościan został oswobodzony bez ani jednego wystrzału.

Po wystąpieniu burmistrza poszczególne delegacje złożył kwiaty oraz znicze pod pomnikiem. Na zakończenie orkiestra OSP Kościan wykonała kilka melodii patriotycznych.