W POPRZEDNIM NUMERZE

Co zawdzięczamy Obrzanom?

Co zawdzięczamy Obrzanom?

W dolinie Obry, na terenach dzisiejszej Ziemi Kościańskiej, istniały najbardziej zaludnione osady i grody przedpiastowskie z okresu plemiennego. Zamieszkiwali je nasi słowiańscy protoplaści. Pobici przez Mieszka i przesiedleni do jego centrum w dorzeczu Warty i Noteci mieli swój istotny wkład w początek polskiej państwowości. O losach cywilizacji obrzańskiej rozmawiamy z Piotrem Filipowiczem, regionalistą, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie.