REKLAMA

REKLAMA W BEZPŁATNEJ GAZECIE „KOŚCIANIAK”!
Kontakt w sprawie reklamy:
Milena Waldowska
tel. 722 113 172
e-mail: reklama@koscianiak.pl
CENNIK REKLAM W GAZECIE

NASZE ATUTY:
– wysoki nakład gazety – 10 000 egzemplarzy
– bezpośrednia dystrybucja do skrzynek pocztowych w Kościanie
– gazeta jest również dostępna w wybranych punktach handlowych na terenie Kościana, gminy Kościan oraz całego powiatu (m.in. w Śmiglu, Czempiniu i Krzywiniu).
– aktualności, relacje, wywiady, czyli bogata tematyka oraz atrakcyjna szata graficzna
FIRMOM OFERUJEMY:
– reklamę w bezpłatnej gazecie „Kościaniak”
– artykuł sponsorowany (ceny ustalane indywidualnie)
– promocję Twojej Firmy za pośrednictwem strony internetowej www.koscianiak.pl
i fanpage’a facebook.com/gazetakoscianiak
Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z deklaracją zleceniodawcy o posiadaniu praw autorskich do materiałów wykorzystywanych w reklamie. Wydawca gazety nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.