REDAKCJA GAZETY KOŚCIANIAK

REDAKTOR NACZELNY:
Maciej Sibilak (redakcja@koscianiak.pl)

REDAGUJE ZESPÓŁ:
Milena Waldowska (m.waldowska@koscianiak.pl),
Monika Kuśnierczak, współpracownicy: Adam Kuzdrowski, Tomasz Sibilak, Damian Szymczak

REKLAMA
reklama@koscianiak.pl
tel. 722 113 172
Kliknij, aby zobaczyć CENNIK REKLAM

KONTAKT Z CZYTELNIKAMI:
redakcja@koscianiak.pl

FOTOSKŁAD:
Maciej Sibilak (skład i łamanie komputerowe), Bartosz Węgielski (grafik).

WYDAWCA:
WAYS
Plac Wolności 2, 64-000 Kościan

KOLPORTAŻ:
City Progress

DRUK:
POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów,
redagowania i opatrywania własnymi tytułami.